Dự án Website Magento TMĐT là một sản phẩm phát triển riêng cho mảng TMĐT với đầy đủ tính năng về mua hàng, bán hàng, tìm kiếm, phân loại, kho vận, report.

Sản phẩm được phát triển cho Công ty Phương Đông một trong những nhà phân phối các loại sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe lơn ở Việt Nam.