Ứng dụng Mytel được phát triển nhằm tạo một sân chơi cho tập thuê bao Viettel tại Myanmar với hệ thống quản trị thuê bao, Voucher, Tin tức và Gameshow Live stream nâng cao kiến thức người sử dụng.

Mytel bao gồm: App Ios, App Android, CMS quản trị core

CRM quản trị dự án Hệ thống CRM kết nối giữa sở kế hoạc đầu tư, phòng ban liên quan và các nhà đầu tư. CUng cấp các dữ liệu thông tin về hoạt động đầu tư, Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư của nhà đầu tư và hỗ trợ quản trị, bám sát tiến độ dự án đầu tư với các sở- ban – ngành liên quan.