Ứng dụng Citiexpress của Công ty Thành Hưng là một ứng dụng tương tự Grab/Uber.

Phát triển trong thị trường vận chuyển hàng hóa. đồ đạc. Ứng dụng đã và đang phát triển từ năm 2017.

Citiexpress bao gồm: App IOS, App Android. CMS quản trị, Core