Dự án phát triển xây dựng một hệ thống Trung gian thanh toán đạt chuẩn đảm bảo UI UX tốt và tính bảo mật tuyệt đối cho người sử dụng cũng như doanh nghiệp.

Hệ thống Ví điện tử: Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán điện tử, mỗi khi khách hàng được cấp một tài khoản điện tử định danh được tạo lập trên một vật mang tin( chíp điện tử, sim điện thoại di động, máy tính..) cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ và sử dụng tiền tệ đó thanh toán trên thị trường thành một phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt,

Hệ thống Cổng thanh toán điện tử: Cung cấp dịch vụ nền tảng về giải pháp và hạ tầng thanh toán, liên kết giữa các khách hàng, đơn vị, kinh doanh trực tuyến với hệ thống ngân hàng và các tổ chức thanh toán, nhằm hỗ trợ khách hàng cũng như đối tác thực hiện thanh toán cho các giao dịch trong các lĩnh vực Thương mại điện tử, tiêu dùng, nội dung số, thanh toán hóa đơn điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử khác.