Là một sản phẩm của Viện xúc tiến giáo dục Việt Nam. Edunet là website chuyên so sánh, cung cấp thông tin đăng ký các khóa học cao cấp, các chứng chỉ, bằng cấp của các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Cung cấp hệ thống quản trị và hỗ trợ người quản trị trong các công tác quản trị lớp học, khóa học, học viên, Quản trị doanh số và đối soát.